Organisatie

Eenmaal per jaar organiseert het bestuur een ALV waar de bestuursleden van de aangesloten verenigingen
voor worden uitgenodigd. Tijdens een ALV wordt er vergaderd over het beleid van de TTB de Baronie. 
Het bestuur stelt vervolgens het uit te voeren beleid vast en draagt zorg voor de naleving daarvan.

VOORZITTER
Marcel Houtenbrink | 06-10733190

SECRETARIS
Marcel Houtenbrink 06-10733190

PENNINGMEESTER
Ron du Pont 0161-227937 / 06-13133055

WEDSTRIJDLEIDER
Sietse Broeken | 06-51075462

JEUGDZAKEN
Sietse Broeken

 

___________________________________________________________________________________

 

 

Het huishoudelijke reglement uit 1972 staat onder "statuten".
Het competitiereglement uit 2008 staat onder "wedstrijdreglement".